logo

SİTE KULLANIM POLİTİKA VE KOŞULLARI

Meslektaş

SİTE KULLANIM POLİTİKA VE KOŞULLARI

Sayın kullanıcımız,

Lütfen Meslektas.com.tr adresinde sunulan hizmetlerden faydalanmadan önce bu politikayı dikkatlice okuyunuz.

www.meslektas.com.tr alan isimli internet sitesini ( bundan sonra “platform” olarak anılacak) ziyaret ederek ve veya kullanarak işbu site kullanım politikasını “kullanıcı” olarak okuduğunuzu, site kullanımı sırasında işbu politikada bulunan tüm hususları kabul ettiğinizi, site kullanım politikasında belirlenen hususlara aykırı hareket ettiğiniz hallerde; doğabilecek tüm cezai ve hukuki sorumlulukları kabul ettiğinizi, Platforma olan erişiminizin kısıtlanabileceğini, kaldırılabileceğini kabul etmiş olursunuz.

İşbu politikadaki koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen platformu kullanmaya devam etmeyiniz.

Taraflar

 • Meslektas.com.tr bir EKSADA Dış Ticaret Danışmanlık ve Yazılım A.Ş ( bundan sonra EKSADA olarak anılacak) projesidir. İşbu politikada sunulan kullanım koşulları EKSADA tarafından sağlanmaktadır.

Tanımlar

 • Platform : www.meslektas.com.tr alan adı altında hizmet sunulan web sitesi

 • Kullanıcı : Platformu ücretsiz olarak ziyaret eden ve veya üye olan her tüzel ve veya gerçek kişi

 • Üye : Platforma üye olan ve tanımlı bir hesabı olan platform kullanıcıları

 • İçerik : Platform içerisinde bulunan her türlü görsel, yazılı, sesli bilgi ve imgeler

GENEL KOŞULLAR

 • Platformun kullanımı ile birlikte işbu politika ve koşullar kullanıcılar tarafından çevrimiçi olarak onaylanmış sayılmakta, belirlenen koşullara uygun olarak kullanmayı taahhüt etmiş olursunuz.

 • Platformun kullanımı sırasında, yasal mevzuatta başka bir yöntem öngörülmediği takdirde, sizinle platform üzerinden iletişime geçilmesine onay vermiş sayılırsınız.

 • EKSEDA, platform kullanımı ile tarafımıza sunduğunuz ürün ve hizmet tercihlerine bağlı olarak size özel teklif ve görüntüleme ile deneyiminizi kişiselleştirebilir. Buna ilişkin olarak çerez politası ve gizlilik politikamızı incelemenizi öneriyoruz.

 • EKSADA, platform vasıtasıyla sunduğu hizmetleri yenileme, hizmetleri genişletme, hizmetlere ilişkin içerikleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Site kullanım koşullarına aykırı olduğu tespit edilen içerikler, EKSADA tarafından hiçbir bildirim ve önel verilmeden kaldırılabilir. Bu konuya ilişkin istisnaları incelemek adına Fikri ve Sınai Haklar Şikayet Prosedürü’nü inceleyiniz.

 • EKSADA, platform üzerinde erişime açtığı sözleşme ve politikalara uygun olarak, üye ve kullanıcıların platforma erişimini kısıtlayabilir ve veya kaldırabilir.

ÖZEL KULLANIM KOŞULLARI

Hukuka ve ahlaka uygun kullanım

Kullanıcılar platformu ancak ticari amaçla ve hukuka uygun olarak kullanabilirler. Kullanıcı ve üyeler tarafından gerçekleştirilen her türlü içerik yükleme, ticari iş ve işlemlere ait hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Kullanıcıların platformu kullanım şekli ve bu kullanım şeklinden doğan zararlara ilişkin EKSADA’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bu sebeple;

 • Üye ve Kullanıcılar, uygulama ve web sitesinde kanuna aykırı tutum ve ifadelerde bulunmamayı, yasadışı faaliyetler güden 3.kişi ve grupların lehine propaganda yapmamayı, diğer kullanıcıların haklarına zarar verebilecek konusu haksız fiil ve veya suç teşkil edebilecek nitelikte eylem ve söylemlerden kaçınacağını, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, kamuya açık içerik ekleyebileceği bölümlerde ise müstehcen ve pornografik içerik yüklemeyeceğini, EKSEDA ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

 • Kullanıcı ve üyelerin, Platform’un bütününü veya bir bölümünün kullanılmasını engellemek ve veya işleyişini bozmak amacıyla, platform paneline izinsiz olarak ulaşmaya çalışması, platformun işleyişini bozacak teknikler uygulamaya çalışması veya uygulaması, platformun teknik işleyişine herhangi bir zarar verme amacıyla işlem yapması ve üçüncü kişilerin verilerine ulaşmaya çalışması, veri madenciliği ve taraması çalışmaları yapması veya sayılan işlemleri gerçekleştirmek amacıyla 3. Parti yazılımları kullanması, platform sisteminin bütününü veya bir kısmını bozmaya, değiştirmeye veya kullanışlılığını azaltmaya yönelik teknik saldırı ve işlemlere kalkışması durumlarında, EKSADA ilgili üye ve kullanıcının platforma erişimini süresiz olarak kaldıracaktır. Bu iş ve işlemleri gerçekleştiren, üye ve kullanıcılara karşı tüm hukuki ve cezai yaptırımların uygulanması adına gerekli girişimler başlatılacaktır. Bu tür kullanımlardan kaynaklı EKSADA ve veya 3. Kişilerin uğradığı zararlardan dolayı, hukuka aykırı kullanımı gerçekleştiren üye veya kullanıcı doğrudan ve tek başına sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • Üye ve kullanıcılar, işbu politika ve koşullarda belirlenen hukuka ve ahlaka uygun kullanıma aykırı hareket ettiği takdirde, EKSADA Fesih Politikası’ na uygun olarak ilgili aykırılığın giderilmesini isteyebilir ve veya hukuka aykırı kullanım sebebiyle üye ve veya kullanıcının platformunu erişimini kısıtlayabilir, kaldırabilir ve veya sözleşmeyi tek taraflı olarak, herhangi bir ihbar öneli olmaksızın feshedebilir.

Ticari sırların paylaşımı

 • Üye ve kullanıcılar, platformun kullanımı vasıtasıyla elde ettiği diğer kullanıcı ve üyelere ait ticari bilgilerin TİCARİ SIR niteliği taşıdığını, elde edilen ticari sırların korunmasının hukuki bir zorunluluk olduğunu, aksi durumların haksız rekabet ve ilgili yasal mevzuata aykırı kabul edilebileceğini ve böyle bir durumda tüm hukuki ve cezai sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • Üye ve kullanıcılar, platformun kullanımı esnasında EKSADA’nın veri tabanına dahil olan ticari iletişimlerin EKSADA tarafından kendi gizlilik politikası çerçevesinde koruduğunu, ilgili verilerin anonimleştirilmeden herhangi bir şekilde EKSADA tarafından 3.kişi ve kurumlar ile paylaşılmadığını, bu konuya ilişkin geniş açıklamalar barındıran Gizlilik ve KVKK Politikası’nı okuduğunu ve anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üyelere ait içeriklerin doğruluğu

 • EKSADA, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereği hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Bu sebeple EKSADA, Üye ve Kullanıcılar tarafından platforma yüklenen içeriklerin doğruluğunu, gerçekliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve "İçerik"ler dolayısıyla EKSADA’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü “EKSADA” hiçbir hukuki sorumluluğu olmayacağını Üye ve Kullanıcı”lar kabul, beyan ve taahhüt ederler.

ÜYELİĞE İLİŞKİN ÖZEL KOŞULLAR

Üyelik başvuru işlemleri

 • Platforma yalnızca tüzel kişiler yetkili gerçek kişiler arayıcılığıyla üye olabilir.

 • Üyeler, Platforma üyelik işlemleri sırasında EKSADA’ya sağladığı tüm verilerin doğru ve gerçek olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye başvurusu esnasında üye tarafından sağlanan verilerin doğruluğu, EKSADA tarafından kontrol edilebilir. Başvuru esnasında sağlanan verilerin yanıltıcı veya yanlış / hatalı olduğu, yetkisiz kişi tarafından başvuru yapıldığı tespit edildiği takdirde; EKSADA, üyelik başvurusunu kabul etmeme ve veya tamamlanmış üyelikler için üyelik sözleşmesini Fesih Politikası uyarınca tek taraflı olarak feshetme hakkını saklı tutar.

Üyelik ödeme işlemleri

 • Üyelik ücretleri EKSADA’ nın banka adresine havale veya PayTR Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş ( Mersis No:0774029092000001) arayıcılığı ile Kredi Kartı Online ödeme şeklinde gerçekleştirilir.

 • ÜYELİK alımı için kullandığı kredi kartı bilgileri EKSADA tarafından kaydedilmez ve 3. Kişilerin erişimine karşı SSL-PCI-DSS gibi Sertifikalı güvenlik sistemleri ile korunur.

 • Ödemeye ait fatura ÜYE tarafından bildirilen e-posta adresine gönderilir.

 • Üyeliğin hesaba tanımlanması için Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin elektronik ortamda teyit edilmesi ve üyelik bedeli ödeme işlemlerinin tamamlanması şarttır. Herhangi bir nedenle üyelik bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, EKSADA üyeliği ilgili hesaba tanımlama yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir

Reklam ve kampanya işlemleri

 • Üyeler, üyelik başvuruları esnasında ve veya daha sonra platformun sağlamış olduğu “Reklam ve Kampanya” paketlerinden satın alabilirler. Reklam ve Kampanyalara ilişkin genel koşullar, işbu site kullanım politika ve koşullarına tabidir. Reklam ve kampanyalara ilişkin özel koşullar ise satın alma esnasında üye tarafından onaylanacak Mesafeli satış sözleşmesinde belirlenmektedir.

Hukuki sorumluluk

 • EKSADA, Meslektas.com.tr platformundan yararlanma adına satın aldığınız üyelik ve reklam/kampanya hakları açısından üyeye karşı satıcı konumundayken, üyelerin verdikleri ilanlara yönelik kendi aralarında düzenledikleri teklifler, kurulan ticari ilişkiler ve satım sözleşmelerinin tarafı değildir.

 • Üye ve Kullanıcılar, kendi aralarında gerçekleştirilen iş ve işlemlerden doğan herhangi bir zarardan veya malın teslim edilmemesi, geç teslim edilmesi ya da taahhüt edilen niteliklere uygun olarak teslim edilmemesi hallerinden ötürü EKSADA’nın herhangi bir hukuki veya cezai sorumluluğu olmadığını kabul beyan ve taahhüt eder.

 • Üye ve Kullanıcılar, verdiği veya aldığı teklifin tarafı, teklife konu ürünün konusu, niteliği, miktarı, ücreti, ödeme yöntemi ve teslimatına ilişkin konularda, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereği EKSEDA’nın herhangi bir denetimde bulunma yükümlülüğü olmadığını, yapılan icap ve veya satın alma sözleşmelerinin yalnızca ve yalnızca bahsi geçen hukuki ilişkiye giren taraf üyeleri bağladığını, tarafların işbu platformu kullanarak verdikleri teklif ve veya girdikleri ticari ilişkinin 6398 Sayılı kanun gereği taraflar arasında hukuki sorumluluklar doğuracağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde EKSADA’nın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep", ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve EKSADA’nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

DİĞER KOŞULLAR

Gizlilik ve kişisel veriler

 • Üye ve kullanıcılar, EKSADA’nın gizlilik ve KVKK politikasını okuduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • EKSADA, 5651 sayılı yasa uyarınca üye ve kullanıcılara karşı “ Yer Sağlayıcı” konumunda olup, ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi adına, platform üzerinde üyeler arası gerçekleştirilen işlemlere ilişkin verileri belirlenen yasal süreler ile KVKK ve Gizlilik Politikasına uygun olarak kayıt altına alır. İlgili yasal mevzuat gerektirdiği takdirde, kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşabilir.

 • EKSADA, veri tabanında yer alan kullanıcı ve üyelerin ürün ve arama verilerini kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma amacıyla kullanabilir.

 • EKSADA, üye ve kullanıcılar tarafından sağlanan verileri KVK kurulunun gösterdiği metotlar ile anonimleştirerek tasnif edip muhafaza edebilir, istatistikî analizler yapabilir, bu anonim verileri 3. Kişi ve kurumlarla paylaşabilir.

 • Üye ve kullanıcılar yalnızca platformun kullanım amacıyla örtüşecek şekilde veri tabanına erişim sağlayabilir. Platformun kullanım amacı dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veri tabanlarına aktarılması, bu veri tabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, platform üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine EKSADA tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; EKSADA’nın talep, dava ve takip hakları saklıdır.

Kullanım Koşullarında Değişiklikler

 • EKSADA, dilediğinde, tek taraflı olarak işbu "Site Kullanım Politika ve Koşulları"nı herhangi bir zamanda Platformda ilan ederek değiştirebilir. İşbu metnin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu politika ve koşullar Üye ve kullanıcı’ların tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

Uygulanacak Hukuk Ve Yetki

 • İşbu "Site Kullanım Politika ve Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “"Site Kullanım Politika ve Koşulları"ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Sakarya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Yürürlük Ve Kabul

 • İşbu "Site Kullanım Politika ve Koşulları" "EKSADA" tarafından platformda yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Üye ve kullanıcılar işbu “Site Kullanım Politika ve Koşulları” nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri Platform’u kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.

Meslektaş Nedir?

Meslektaş Yapı ve İnşaat Sektöründe faaliyet gösteren tüm firmaların ticari faaliyetlerini daha iyi sürdürebilmeleri için hazırlanmış bir dijital platformdur. Meslektaş sektördeki tüm paydaşlarının kalkınmasını hedefler, sunduğu dijital çözümler ile tüm üyelerine değer katar.

İLETİŞİM

EKSADA Dış Tic. Dan. ve Yaz. A.Ş.IBAN : TR51 0006 2000 3330 0006 2903 34Esentepe Mah. Akademiyolu Sk. No:10 d/205Serdivan / SAKARYATel: 0530 717 43 54iletisim@meslektas.com.tr
Kampanya ve yeniliklerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın.
Powered by rihef & ilanlab.